whatsapp
ExPulse
ExPulse

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

ExPulse ExPulse

Menü

Toz Patlaması

Toz Patlaması

Toz Patlaması

 

Yanıcı ve Patlayıcı Toz Nedir?

Boyutuna ve şekline bakılmaksızın, havada veya herhangi bir okside edici ortamda asılı vaziyette bulunan ve parlama veya patlama tehlikesi taşıyan yanıcı katı madde partikülleridir.

 

Toz Patlaması

Havada asılı duran ince tozlar (toz bulutu) veya ince film tabakası oluşturan  yanıcı tozlar oksijen ve tutuşturma kaynağı ile ani olarak yanar ve bunun sonucu olarak yüksek basınç oluşur. 

Patlama sonucunda ortamdaki tozlar havada toz bulutu oluştururlar. Oluşan yeni toz bulutları önlem alınmaması durumunda daha etkili ikincil, üçüncül patlamalara neden olabilir. 

Bu sebeple toz patlamaları gaz patlamalarından çok daha etkilidir.

 

NFPA 69 a göre patlama: “Bir yanma sonucu oluşan iç basınç etkisiyle bir kapalı alanın veya kabın tahrip olması veya parçalanması yüksek basınçlı bir gazın ortama çok hızlı bir şekilde yayılması ”dır.

 

 

Bir toz patlamasının oluşabilmesi için yeterli derecede enerjiye sahip bir ateşlemenin oluşması gerekmektedir. Bir patlamanın ilk kaynağına birincil patlama denir. Bu genellikle silo, tank, filtre gibi ekipmanların içinde gerçekleşir. Eğer hızlı yanma oluşursa, sıcaklık ve basınç kapalı hacmi patlatacak seviyeye erişebilir. Eğer patlama içinde gerçekleştiği hacmi parçalarsa, oluşan basınç dalgaları, genleşme etkisinden dolayı ekipman ve yapıları da titreştirerek buralardaki toz tabakalarını mahalin başka yerlerine doğru ilerlemesine neden olur. Hızla ilerleyen alevlerin, yeni oluşan toz bulutlarını patlatmasına ise ikincil patlama denilir. Genellikle ikincil patlamalar birincil patlamadan çok daha şiddetli ve yıkıcı olur.

 

Özet olarak toz patlamasının oluşabilmesi için;

  • Tozun havada asılı olması ,
  • Alev artışıyla dağılabilecek yapıda olması,
  • Tozun konsantrasyonu patlayacak limit değerlerine sahip olması,
  • Ateşleyecek bir kaynak olması,
  • Atmosferde yeterli seviyede oksijen olması gerekmektedir.

 

 

 

Tozların Patlama Derecesini Belirleyen Faktörler

 

  • Toz partikül boyutu (m)
  • Minimum patlama enerjisi (MEE)
  • Max patlama basıncı (Pmax)
  • Patlama şiddeti Kst,
  • Konsantrasyon 

 

Kst  Nedir?

Kapalı ortamda patlama sırasındaki patlama basıncının ilerleme hızıdır.

Patlama basıncının ne kadar yüksek olduğun daha önemlisi ne kadar hızlı arttığıdır.

 

Tehlike Sınıfı

Kst  (bar.m/s)

Pmax (bar)

St-1

200

10

St-2

201-300

10

St-3

>300

12

 

 

Malzeme

Pmax

(bar)

Kst

(bar-m/sn)

Magnezyum 17,5 508
Alüminyum 12,4 415
Antrakinon 10,6 364
Fenolik Reçine 7,9 269
Selüloz 9,7 229
Mısır Nişastası 10,3 202
Polyetilen 8 156
Linyit 10 151
Sülfür 6,8 151
Peynir Altı Suyu 9,8 140
Şeker 8,5 138
Epoksi Reçine 7,9 129
Polivinil Alkol 8,9 128
Askorbik Asit 9 111
Demir Karbonil 6,1 111
Polipropilen 8,4 101
Mısır 9,4 75
Süt Tozu 5,8 28

*Veriler NFPA 68'den alınmıştır. 

Yorumlar
Yorum Yap